Zapisy na warsztaty dla specjalistów

Warsztaty: Gdy trudno cieszyć się macierzyństwem

Termin szkolenia: 5-6 września 2015
Prowadząca: Agnieszka Pietkiewicz – psycholog

Miejsce szkolenia: Gdańsk

Dwudniowe szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które pracują z kobietami w ciąży oraz z młodymi mamami (psychologów, pedagogów, doradców laktacyjnych, położnych środowiskowych, pracowników socjalnych, etc.).
Podczas zajęć zostaną omówione reguły efektywnej komunikacji z kobietami w okresie ciąży, pierwszych dni po porodzie i w późniejszym okresie. Omówione zostaną także sytuacje szczególne, m.in. opieka nad osobami oczekującymi narodzin chorego dziecka, zasady pracy z kobietami po porodzie przedwczesnym oraz wspieranie rodzin, które straciły dziecko w okresie okołoporodowym.
Szkolenie ma formę warsztatową z wykorzystaniem technik aktywizacyjnych, w oparciu o materiały audio, filmy, fotografie oraz analizy przypadków.

Warsztaty kończą się zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

Cena:
350zł

Agnieszka Pietkiewicz – psycholog, pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im. św. Wojciecha w Gdańsku na oddziale położniczo-ginekologicznym. Sprawuje opiekę psychologiczną nad osobami w okresie okołoporodowym. Ma doświadczenie w pracy z kobietami doświadczającymi urazów psychicznych, np. w wyniku przedwczesnego porodu, utraty dziecka. Ukończyła szkolenia I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, psychologię kliniczną – studia podyplomowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Od 2003 roku prowadzi warsztaty i kursy dla personelu medycznego, jest autorką publikacji, programów szkoleniowych i programów zdrowotnych o tematyce psychologicznej i laktacyjnej.