Blog

Rodzic wystarczająco dobry

Rodzic wystarczająco dobry

Czas start.

Nie musisz być NAJLEPSZYM rodzicem. Masz być rodzicem wystarczająco dobrym.

Pomogę Ci w tym, jeśli chcesz. Chcesz?